Родителска среща

На 14.09.2022г. се проведе родителска среща за всички групи.