Проекти за безопасно движение по пътищата

Децата съвместно с учителите работиха по проекти за безопасно движение по пътищата. Всички с много интерес и желание твориха своите макети.