Национална кампания „Чиста околна среда – 2023“

На 08.04.2023г. след участие в Национална кампания „Чиста околна среда – 2023“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ по ПУДООС излязоха резултатите. Детската градина е класирана за реализиране на проекта.